Home arrow Werkvelden arrow Berekeningen
 Zowel bestaande als nieuwe rioolstelsels worden regelmatig hydraulisch doorgerekend. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij uitbreiding van stelsels, maar ook bij voorgenomen wijzigingen. Met geavanceerde software pakketten kan de werkelijke situatie gesimuleerd worden. Zo krijgt u inzicht in de hydraulische werking van vrijverval leidingen. Hierbij worden bijvoorbeeld ook de stelselwater-op-straat situaties doorgerekend. Vergelijkbaar is de situatie voor persleidingsystemen. Door steeds meer uit te breiden, groeien deze stelsels ook tot het einde van de fysieke mogelijkheden. Er zijn momenten waarop deze groeigrenzen getoetst moeten worden. Soms gaat het om eenvoudige berekeningen van een aantal gemalen, maar wij hebben ook stelsels met meer dan 500 gemalen doorgerekend.

 Ook worden leidingen, inspectie putten, reliningkousen en overige ondergrondse rioolconstructies statisch berekend. Hierbij wordt rekening gehouden met de wetten van grondmechanica, maar ook met geometrie en materiaaleigenschappen van deze objecten. Deze sterkteberekeningen van leidingen worden uitgevoerd conform geldende normen (NEN 3650/3651, ATV A127, ATV M127 e.d.), maar voor speciale gevallen is het ook mogelijk om gebruik te maken van de eindige elementen methode (FEM modellen en berekeningen).

Neem contact met ons op voor meer informatie.