Home arrow Werkvelden arrow Afkoppeling
Het afkoppelen van hemelwater is nog steeds één van de populairste manieren om wateroverlast tegen te gaan. Head Engineering b.v. helpt zijn opdrachtgevers op meerdere manieren bij het afkoppelen en het maken van een afkoppelplan. Vaak gaat het om het opstellen van haalbaarheidsstudies en het assisteren bij ontwerpwerkzaamheden, zoals het optimaal dimensioneren van leidingen en infiltratievoorzieningen. Ook worden op basis van kenmerkbladen bakmodel berekeningen uitgevoerd om vuilemissie te berekenen en te bepalen hoeveel oppervlak afgekoppeld moet worden zodat er geen randvoorzieningen gebouwd hoeven te worden. Deze alternatieve aanpak is niet alleen goedkoper voor de klant, maar vaak ook duurzamer dan de aanleg van traditionele bergbezinkbassins en bergbezinkleidingen.

Meer weten? Neem contact met ons op.